Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

POOLIA: Poolia AB - Årsredovisning 2021

17:30 / 4 April 2022 Poolia Press release

Årsredovisning för Poolia AB (publ) avseende räkenskapsåret 2021 finns nu att läsa på bolagets hemsida www.poolia.se och i bifogad fil.

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 april 2022 klockan 07.00 (CEST).

Pooliakoncernen finns i Sverige, Norge, Finland samt Tyskland och arbetar med Uthyrning och Rekrytering av personal samt med HR-Tech, Konsultverksamhet, Interim Management och Executive Search. Verksamheten bedrivs under varumärkena Roi Rekrytering, Workspace Recruit, QRIOS, Poolia och Uniflex. Koncernens moderbolag Poolia AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/