Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

POOLIA: ÖKAD EFTERFRÅGAN AV INTERIMA CHEFER

08:00 / 25 April 2022 Poolia Press release

Poolia Interim Management AB upplever en stark ökning av efterfrågan på att hyra in chefer. Det gör att bolaget nu växer vidare med ytterligare sälj- och matchningsresurser för att möta marknadens behov.

Poolia Interim Management har valt att anställa ytterligare en Senior Konsult; Mia Borgernäs, för att tillgodose den ökade efterfrågan.

"Vi valde Mia Borgernäs bl a för hennes över 25 års erfarenhet som ledare inom näringslivet och konsult/interim manager i 10 år i egen verksamhet. Två faktorer som är framgångsrika i vår bransch." säger Staffan Heidenberg, VD Poolia Interim Management AB och fortsätter "För att vara Senior Konsult hos oss internt på Poolia Interim Management, behöver man ha en stor affärsförståelse och kunna tillföra kravprofilen ytterligare aspekter för att ge ett mervärde till kunden. Det känns oerhört roligt att just Mia vill komma till oss, eftersom hon har det som krävs och dessutom är en väldigt trevlig person."

Segmentet Interim Management/Chef att hyra växer bland annat beroende på en förändrad arbetsmarknad, men också för att våra kunder har sett att Interima Chefer bidrar med så mycket mer än att bara täcka en tillfällig vakans. Man får ofta mer erfarenhet och kompetens än vad man frågade efter, vilket gör en Interimchefslösning till ett hållbart och ekonomiskt lönsamt alternativ. Något som doktorand Viktoria Rubin nämner i Arbetsvärlden, 2 juni 2021:  "- Möjligheten att få in ny kunskap i organisationen blir så mycket större, man kan få in olika perspektiv och välja utifrån nuläget vad man bäst behöver". Ett slags "learning by hiring" snarare än "learning by doing".

Poolia Interim Management AB hyr ut chefer till både privat och offentlig sektor och har en bred konsultbas av många olika typer av ledare. Vi sätter en ära i att hyra ut kvalitet, expertis och framförallt mycket skickliga ledare.

Om Poolia

Pooliakoncernen finns i Sverige, Finland, Norge samt Tyskland och arbetar med Konsultverksamhet, Interim Management, Executive Search, HR-Tech samt med Uthyrning och Rekrytering av personal. Verksamheten bedrivs under varumärkena QRIOS, Workspace Recruit, Poolia, Uniflex och Roi Rekrytering. Koncernens moderbolag Poolia AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/