Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

POOLIA: Förändring av antalet aktier och röster i Poolia AB (publ)

17:30 / 28 February 2022 Poolia Press release

Antalet aktier och röster i Poolia AB (publ) har ökat till följd av styrelsens beslut den 1 februari 2022 om att emittera totalt 502 592 nya aktier av serie B med stöd av bolagsstämmans bemyndigande som betalning i samband med det tidigare kommunicerade förvärvet av Roi Rekrytering Sverige AB. Genom emissionen ökade antalet aktier i bolaget med 502 592 och antalet röster med 100 518,4. Per den 28 februari 2022 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 47 139 460, varav 10 864 300 aktier av serie A med en (1) röst vardera och 36 275 160 aktier av serie B med en femtedels (1/5) röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 18 119 332.

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2022 kl. 17.30 (CET).

Pooliakoncernen finns i Sverige, Norge, Finland samt Tyskland och arbetar med Uthyrning och Rekrytering av personal samt med HR-Tech, Konsultverksamhet, Interim Management och Executive Search. Verksamheten bedrivs under varumärkena Roi Rekrytering, Workspace Recruit, QRIOS, Poolia och Uniflex. Koncernens moderbolag Poolia AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/