Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

POOLIA: Poolia och Uniflex tecknar ramavtal med PostNord Sverige AB avseende bemanningstjänster.

07:30 / 27 September 2021 Poolia Press release

Poolia och dess dotterbolag Uniflex har tecknat ett ramavtal med PostNord Sverige AB för bemanningstjänster. Avtalet sträcker sig över 2 år med möjlighet till förlängning.

- "Vi är oerhört stolta över att få bli leverantör till PostNord Sverige AB och ser fram emot vårt samarbete", säger Christian Elfver, Senior Key Account Manager på Uniflex och Poolia.

 I avtalet garanteras inget ordervärde men Uniflex och Poolia bedömer potentialen till
30 MSEK årligen.

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 september 2021 kl. 07.30 (CEST).

Pooliakoncernen arbetar med Uthyrning och Rekrytering av personal samt med Interim Management och Executive Search. Verksamheten bedrivs under de två varumärkena Poolia och Uniflex. Poolia finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland och arbetar framförallt med personal inom Ekonomi, Bank/Finans, IT, Life Science, Teknik, Kontor och Administration. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland och arbetar framförallt med personal inom Industri, Lager, Bygg och Kundservice. Koncernens moderbolag Poolia AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Bolagen inom den svenska delen av Pooliakoncernen är medlemmar i Almega-Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och/eller Akademikerförbunden.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/