Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

POOLIA: Poolia tecknar avtal med Adda Inköpscentral AB (Fd Kommentus) avseende rekryteringstjänster till Sveriges Regioner och Kommuner

11:40 / 15 June 2021 Poolia Press release

Poolias avtal med Adda Inköpscentral AB avseende rekryteringstjänster inom delområde Executive Search - Top Management samt delområde Executive Search - Branschspecifikt träder ikraft i september och gäller i fyra år.

" Vi är oerhört stolta och glada att Poolia Sverige AB blivit tilldelade ett rikstäckande ramavtalsförtroende avseende rekryteringstjänster inom Executive Search - Top Management samt Executive Search - branschspecifika områden som inkluderar Ekonomi/Juridik/HR/Administration, IT samt Teknik/Engineering/Fastighet m.fl och vi bedömer vår potential till 25 MSEK årligen" säger Maja Parker, Bid Manager på Poolia.

Maja Parker fortsätter "Poolia har det senaste året intensifierat sina ansträngningar mot den offentliga marknaden och vi har den kunskap och erfarenhet som krävs för att kunna tillhandahålla den kompetensförsörjning som efterfrågas av den svenska offentliga sektorn."

Pooliakoncernen arbetar med Uthyrning och Rekrytering av personal samt med Interim Management och Executive Search. Verksamheten bedrivs under de två varumärkena Poolia och Uniflex. Poolia finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland och arbetar framförallt med personal inom Ekonomi, Bank/Finans, IT, Life Science, Teknik, Kontor och Administration. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland och arbetar framförallt med personal inom Industri, Lager, Bygg och Kundservice. Koncernens moderbolag Poolia AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Bolagen inom den svenska delen av Pooliakoncernen är medlemmar i Almega-Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och/eller Akademikerförbunden.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/