Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

POOLIA: Poolia tecknar avtal med Statens inköpscentral via Kammarkollegiet avseende bemanningstjänster för yrkesområdena Kontorstjänster och IT-tjänster

07:45 / 6 April 2021 Poolia Press release

Poolias avtal med Statens inköpscentral via Kammarkollegiet avseende bemanningstjänster för yrkesområdena Kontorstjänster och IT-tjänster träder ikraft omgående och gäller i två år, med möjlighet till förlängning i upp till två år.

"Vi är mycket stolta och glada att Poolia Sverige AB blivit tilldelade ett rikstäckande ramavtalsförtroende inom såväl Kontorstjänster som IT-tjänster och vi bedömer vår potential till 20 MSEK årligen" säger Maja Parker, Bid Manager på Poolia.

Maja Parker fortsätter "Poolia har det senaste året intensifierat sina ansträngningar mot den offentliga marknaden och vi har den kunskap och erfarenhet som krävs för att kunna tillhandahålla den kompetensförsörjning som efterfrågas av den svenska offentliga sektorn."

Pooliakoncernen arbetar med Uthyrning och Rekrytering av personal samt med Interim Management och Executive Search. Verksamheten bedrivs under de två varumärkena Poolia och Uniflex. Poolia finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland och arbetar framförallt med personal inom Ekonomi, Bank/Finans, IT, Life Science, Teknik, Kontor och Administration. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland och arbetar framförallt med personal inom Industri, Lager, Bygg och Kundservice. Koncernens moderbolag Poolia AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Bolagen inom den svenska delen av Pooliakoncernen är medlemmar i Almega-Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och/eller Akademikerförbunden.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/