Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

POOLIA: Poolia AB kommer erhålla 19 MSEK i utbetalning från AFA sjukförsäkrings AB

14:45 / 16 November 2021 Poolia Press release

Afa Sjukförsäkringsaktiebolags styrelse har beslutat om att göra en utbetalning till vissa arbetsgivare för den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS avseende premier för åren fram till 2008. Bakom beslutet ligger en gynnsam utveckling på börsen och tidigare förändringar i sjukförsäkringssystemet vilket har resulterat i en stark ekonomisk situation för Afa Försäkring.

Poolia AB har idag erhållit information om att 19 MSEK av dessa medel kommer tillfalla bolaget. Utbetalningen till Poolia kommer att ske i november och kommer påverka bolagets vinst före skatt med motsvarande belopp.

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2021 kl. 14.45 (CET).

Pooliakoncernen arbetar med Uthyrning och Rekrytering av personal samt med Interim Management och Executive Search. Verksamheten bedrivs under de två varumärkena Poolia och Uniflex. Poolia finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland och arbetar framförallt med personal inom Ekonomi, Bank/Finans, IT, Life Science, Teknik, Kontor och Administration. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland och arbetar framförallt med personal inom Industri, Lager, Bygg och Kundservice. Koncernens moderbolag Poolia AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Bolagen inom den svenska delen av Pooliakoncernen är medlemmar i Almega-Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och/eller Akademikerförbunden.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/