Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

POOLIA: Uttalande från styrelsen för Poolia AB (publ) med anledning av Danir Resources budpliktsbud

17:30 / 14 September 2020 Poolia Press release

Poolias styrelse rekommenderar aktieägarna att inte acceptera Danir Resources budpliktsbud

Detta uttalande görs av styrelsen för Poolia AB (publ) ("Poolia" eller "Bolaget") i enlighet med punkt II.19 i Nasdaq Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ("Takeover-reglerna").

Se bifogad fil för hela pressmeddelandet.

Se även bilaga för Utlåtande Fairness opinion.

Poolia AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta:

Anna Söderblom, Styrelseledamot, Poolia AB (publ), Mobil: +46-70-940 90 01 Email: anna.soderblom@hhs.se 

Jan Bengtsson, VD Poolia AB (publ), Mobil: +46(0)736 00 68 10 Email: jan.bengtsson@poolia.se

Informationen lämnades för offentliggörande, genom Poolia AB:s (publ) kontaktpersons försorg, kl. 17.30 (CEST) den 14 september 2020.

Pooliakoncernen arbetar med uthyrning och rekrytering av personal samt med Interim Management och Executive Search. Verksamheten bedrivs under de två varumärkena Poolia och Uniflex. Poolia finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland och arbetar framförallt med personal inom ekonomi, bank/finans, IT, life-science, kontor och administration. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland och arbetar framförallt med personal inom industri, lager, bygg och kundservice. Koncernens moderbolag Poolia AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Bolagen inom den svenska delen av Pooliakoncernen är medlemmar i Almega-Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och/eller Akademikerförbunden.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/