Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

POOLIA: Poolia AB - Ny valberedning utsedd

17:30 / 11 September 2020 Poolia Press release

Med anledning av att Björn Örås med familj avyttrat sina aktier i Poolia till Danir Resources AB, har Björn Örås ställt sin plats i valberedningen till förfogande.

I enlighet med beslutet på Poolias årsstämma 2020 har kvarvarande ledamöter i valberedningen verkat för att motsvarande antal tillkommande ledamöter av valberedningen utses enligt de principer som beslutades på ovan nämnda stämma.

Den nya valberedningen har följande sammansättning:

Lars Kry, Danir Resources AB
Petter Stillström (ordförande), AB Traction
Fredrik Palmstierna, eget innehav
Aktieägare i Poolia är välkomna att lämna förslag till valberedningen under adress:
Poolia AB, Att: Valberedningen - Lars Kry, Box 207, 101 24 Stockholm

För mer information, kontakta:
Lars Kry, 073-343 43 00

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september 2020 klockan 17.30 (CEST).

Pooliakoncernen arbetar med uthyrning och rekrytering av personal samt med Interim Management och Executive Search. Verksamheten bedrivs under de två varumärkena Poolia och Uniflex. Poolia finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland och arbetar framförallt med personal inom ekonomi, bank/finans, IT, life-science, kontor och administration. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland och arbetar framförallt med personal inom industri, lager, bygg och kundservice. Koncernens moderbolag Poolia AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Bolagen inom den svenska delen av Pooliakoncernen är medlemmar i Almega-Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och/eller Akademikerförbunden.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/