Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Poolia AB

14:10 / 11 September 2020 Poolia Press release

Flaggningsmeddelande i Poolia AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556447-9912 Poolia AB
Instrument SE0000567539 Class A and Class B
Innehavare Dan Olofsson
 
Före transaktionen
Antal aktier 0
Antal rösträtter 0
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2020-09-11
Gränsvärde för antal aktier 30 %
Gränsvärde för rösträtter 66,67 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 21 709 057
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 13 033 251,4
Andel
 - aktier 46,54913 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 72,33135 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 72,33135 % 21 709 057
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 72,33135 % 21 709 057
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Danir Resources AB
 - antal rösträtter 13 033 251,4
 - andel av rösträtter 72,33135 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 13 033 251,4
 - andel av rösträtter 72,33135 %
 
Kommentar
ISIN: Class A: unlisted, Class B: SE0000567539.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/