Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Poolia AB

09:13 / 29 July 2020 Poolia Press release

Flaggningsmeddelande i Poolia AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556447-9912 Poolia AB
Instrument A shares
Innehavare Björn Örås
 
Före transaktionen
Antal aktier 19 388 201
Antal rösträtter 12 569 080,2
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Övrigt
Datum 2020-07-25
Gränsvärde för antal aktier 30 %
Gränsvärde för rösträtter 66,67 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 19 388 201
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 12 569 080,2
Andel
 - aktier 41,57269 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 69,75532 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 69,75532 % 19 388 201
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 69,75532 % 19 388 201
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Rödgladan AB
 - antal rösträtter 12 569 080,2
 - andel av rösträtter 69,75532 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 12 569 080,2
 - andel av rösträtter 69,75532 %
 
Kommentar
Med hänvisning till punkt 4 i bifogad blankett ("Changes due to") ("Other" är ikryssat även om det syns mindre bra i bifogad blankett) förtydligas att det är fråga om en koncernintern överlåtelse av A-aktier i Poolia AB från Björn Örås till hans helägda bolag Rödgladan AB. Med hänvisning till punkt 5 i bifogad blankett förtydligas att Rödgladan AB:s innehav har passerat över tröskelvärdena 66 2/3 procent av det totala antalet röster respektive 30 procent av det totala antalet aktier. Björn Örås direkta innehav har passerat under tröskelvärdena 5 procent av det totala antalet röster respektive 5 procent av det totala antalet aktier, men Björn Örås sammanlagda innehav är oförändrat.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/