Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

POOLIA: Poolia AB - Årsredovisning 2019

17:00 / 6 April 2020 Poolia Press release

Årsredovisning för Poolia AB (publ) avseende räkenskapsåret 2019 finns nu att läsa på bolagets hemsida www.poolia.se och i bifogad fil.
 
En engelsk översättning av Årsredovisningen 2019 kommer att publiceras på bolagets hemsida omkring den 8 april 2020.

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 april 2020 klockan 17.00 (CEST).

Poolia hjälper företag och organisationer med rekrytering och bemanning av kvalificerad kompetens. Kompetens som bidrar till våra kunders framgång. Poolia är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/