Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

POOLIA: Styrelsen i Poolia AB beslutar att återkalla förslaget om utdelning

18:00 / 29 March 2020 Poolia Press release

Styrelsen i Poolia har mot bakgrund av rådande osäkerhet till följd av Covid-19 pandemin beslutat att återkalla förslaget till årsstämman 2020 om utdelning av 0,50 kronor per aktie, totalt drygt 23 miljoner kronor.

"Det är min fasta övertygelse att detta är det bästa att göra nu för att ytterligare förstärka Poolias redan starka finansiella ställning och på så sätt öka bolagets finansiella uthållighet", säger Björn Örås, styrelseordförande i Poolia.

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2020 klockan 18.00 (CEST).

Poolia hjälper företag och organisationer med rekrytering och bemanning av kvalificerad kompetens. Kompetens som bidrar till våra kunders framgång. Poolia är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/