Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Poolia AB

11:05 / 5 September 2019 Poolia Press release

Flaggningsmeddelande i Poolia AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556447-9912 Poolia AB
Instrument SE0000567539 Aktie
Innehavare AB Traction
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 465 259
Antal rösträtter 293 051,8
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2019-09-04
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 3 743 317
 - direkt innehavda rösträtter 748 663,4
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 8,03 %
 - direkt innehavda rösträtter 4,15 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,15 % 3 743 317
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,15 % 3 743 317
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 748 663,4
 - andel av rösträtter 4,15 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Petter Stillström
 - telefon 070-747 5661
 - mejl petter.stillstrom@traction.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/