Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

POOLIA: Poolia AB - Årsredovisning 2018

10:00 / 12 April 2019 Poolia Press release

Årsredovisning för Poolia AB (publ) avseende räkenskapsåret 2018 finns nu att läsa på bolagets hemsida www.poolia.se och i bifogad fil.

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 april 2019 klockan 10.00 (CEST).

Poolia hjälper företag och organisationer med rekrytering och bemanning av kvalificerad kompetens. Kompetens som bidrar till våra kunders framgång. Poolia är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/