Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

POOLIA: Poolia köper in i sig i studenteventföretaget Student Node

15:00 / 29 March 2019 Poolia Press release

Poolia har idag förvärvat 51% av Student Node AB. Student Node anordnar event för studenter vid universitet och högskolor. Syftet med förvärvet är att öka Poolias kännedom bland studenter och därmed förbättra kandidatflödet.

"Poolia firar i år 30 år och vi vet att vår kännedom är hög bland de som är födda på 80-talet och tidigare, men vi behöver stärka vårt varumärke bland yngre. Student Node kan tillföra oss den kunskapen och nätverket, säger Poolias VD Jan Bengtsson"

Den initiala köpeskillingen är på 0,3 MSEK. Totalt kan maximalt 4 MSEK utgå i köpe- och tilläggsköpeskillingar för hela verksamheten. Rörelsen inom Student Node kommer redovisas inom segmentet Poolia Sverige.

Student Node startade sin verksamhet för tre år sedan. Grundare är två studenter; Erik Sturesson och David Schofield samt SU Holding (som förvaltar inkubator- och intressebolag sprungna ur Stockholms universitet).

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2019, klockan 15:00 (CET).

Poolia hjälper företag och organisationer med rekrytering och bemanning av kvalificerad kompetens. Kompetens som bidrar till våra kunders framgång. Poolia är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/