Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia kraftsamlar inom interim management: Åsa Bergman-Målbäck blir VD för nya Poolia Interim AB.

08:00 / 18 September 2018 Poolia Press release

För att möta marknadens höga efterfrågan på interim management samlar Pooliakoncernen erbjudandet i ett nytt bolag, Poolia Interim AB. Åsa Bergman-Målbäck, med lång erfarenhet från chefsrekrytering och interim management inom både privat- och offentlig sektor, har utnämnts till VD och ansvarar för att driva expansionen av det nya bolaget.

Behovet av effektiva lösningar för interimsuppdrag på högre nivå fortsätter att växa.

Med ett stort och brett nätverk av kvalificerade tjänstemän kommer Poolia därför, genom det nybildade bolaget Poolia Interim AB, att arbeta för att befästa bolagets ledande position som Sveriges främsta aktör inom interim management. 

Poolia Interim blir ett viktigt och naturligt komplement till de redan etablerade verksamheterna Executive Search och våra branschspecifika specialistområden inom exempelvis Life Science och Engineering. Poolia Interim vänder sig till både privata och offentliga kunder och bidrar ytterligare till att Poolia Sverige AB fungerar som en fullservicebyrå.

-          Marknaden ger oss tydliga signaler och då är det viktigt att vi kan svara upp mot det växande behovet. Det är också en styrka att vi med vårt gemensamma nätverk snabbt kan erbjuda exekutiva personer till våra kunder som till exempel behöver en tillförordnad person under en pågående ordinarie rekryteringsprocess, behöver kvalificerad kompetens under en förändringsprocess, genomgår en fusion eller förvärvar ett bolag och därmed behöver stärka upp ledningen under en övergångsperiod, säger Åsa Bergman-Målbäck.

Med över 20 år i branschen, bakgrund som HR-chef och konsult med erfarenhet från både statliga och privata arbetsgivare, blir Åsa Bergman-Målbäck VD för Poolia Interim AB.

-          Det känns otroligt kul och inspirerande att få ta mig an den här utmaningen. Jag är övertygad om att arbetsmarknadens förändringstakt kommer öka, med tilltagande digitalisering och nya yrkesroller. I takt med att rörligheten ökar kommer också behovet av effektiva, temporära lösningar växa, säger Åsa Bergman-Målbäck.

Poolia Interim AB blir ett helägt dotterbolag inom den börsnoterade Pooliakoncernen. Verksamheten spänner över hela Sverige men koncentreras inledningsvis till Stockholm och övriga storstadsregioner. Du kan läsa mer om Poolia Interim på http://poolia.se/interim.

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 september 2018 kl 08.00 CET.

Poolias affärsidé är att hjälpa företag och organisationer med rekrytering och bemanning av kvalificerad kompetens inom tjänstemannasektorn. Kompetens som bidrar till våra kunders framgång. Poolia erbjuder hög kompetens inom kärnverksamheterna rekrytering, interimsuppdrag, executive search och uthyrning, över hela Sverige från Malmö i söder till Umeå i norr. Vi är specialister som tillsätter specialister inom affärsområdena Ekonomi, IT, Life Science, Engineering, HR, Lön, Försäljning, Marknad, Juridik och Administration.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/