Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Publicering av Poolias årsredovisning 2017

17:27 / 4 April 2018 Poolia Press release

Poolia AB (publ) publicerar idag sin årsredovisning för 2017. Årsredovisningen finns även på företagets webbplats: www.poolia.com/investerare/ekonomiska-rapporter/arsredovisningar.

Aktieägare som önskar få årsredovisningen sig tillsänd kan meddela detta till Poolia, mailadress: viveca.kruger@poolia.seoch där även ange sin adress.

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2018 kl 17.27 CET.

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som tillgodoser deras tillfälliga eller permanenta behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Professionals, IT, Life Science, Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/