Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Morten Werner avgår som vd för Poolia

09:30 / 19 February 2018 Poolia Press release

VD och koncernchef Morten Werner har idag meddelat styrelsen att han ämnar lämna Poolia under 2018 dock senast vid årets slut.

.

Jag fyller 70 år under nästa år så det börjar bli dags att göra andra saker medan hälsan fortfarande är god, säger Morten Werner om anledningen till sin avgång.

Poolia har en stark kultur, engagerade medarbetare och en bra finansiell ställning som positionerar bolaget väl för att fortsätta leverera enligt mål och vision.

På styrelsens vägnar vill jag rikta ett varmt tack till Morten för hans värdefulla insatser för Poolia, säger Björn Örås, styrelsens ordförande. 

Dagens kommunikation är enbart relaterad till Morten Werners beslut att lämna Poolia. Vår befintliga affärsplan och våra finansiella mål kvarstår oförändrade, säger Björn Örås.  

Denna information är sådan som Poolia AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den  19 feb 2016 kl 09.30 (CET).

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som tillgodoser deras tillfälliga eller permanenta behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Professionals, IT, Life Science, Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/