Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolias valberedning utsedd

17:00 / 2 November 2018 Poolia Press release

Poolias valberedning har i uppdrag att föreslå kandidater till styrelsen men även att lämna förslag på ersättning till styrelseledamöter och revisorer. 

I enlighet med beslutet på Poolias årsstämma 2018 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets största ägare för att utse valberedning inför årsstämman 2019. 

Den nya valberedningen har följande sammansättning: 

Björn Örås, styrelseordförande och huvudägare
Hans Hedström, Carnegie Fonder
Petter Stillström, AB Traction

Hans Hedström har utsetts till valberedningens ordförande.

Aktieägare i Poolia är välkomna att lämna förslag till valberedningen under adress: Poolia AB, Att: Valberedningen - Björn Örås, Box 207, 101 24 Stockholm 

Detta är information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 2 november 2018, klockan 17.00 (CET).      

Poolia är verksamt inom kompetensbranschen och erbjuder tjänster inom uthyrning och rekrytering av specialister inom tjänstemannasektorn. Poolia är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/