Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

BOLAGSVERKET HAR LÄMNAT TILLSTÅND ATT VERKSTÄLLA FUSIONSPLANEN MELLAN POOLIA AB (PUBL) OCH UNIFLEX AB (PUBL)

14:00 / 10 October 2018 Poolia Press release

Bolagsverket har idag lämnat tillstånd till Poolia AB (publ) ("Poolia") och Uniflex AB (publ) ("Uniflex") att verkställa fusionsplanen mellan de två bolagen. Bolagsverket beräknas registrera fusionen den 31 oktober 2018. I samband med registreringen av fusionen kommer Uniflex att upplösas och samtliga dess tillgångar och skulder att övergå till Poolia.

Som följd av Bolagsverkets tillstånd och kommande registrering av fusionen kommer Uniflex att avnoteras från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Uniflex B-aktier vid Nasdaq Stockholm beräknas bli den 26 oktober 2018 med slutlig avnotering den 1 november 2018.

I samband med att Bolagsverket registrerar fusionen, vilket beräknas ske den 31 oktober 2018, kommer de aktieägare som, när registrering av fusionen sker, är upptagna i Uniflex aktiebok, förd av Euroclear Sweden AB, att erhålla fusionsvederlag. För varje aktie av serie A i Uniflex erhålls 1,7 aktier av serie A i Poolia och för varje aktie av serie B i Uniflex erhålls 1,7 aktier av serie B i Poolia. Utbokningen av de nya aktierna i Poolia beräknas ske den 1 november 2018 och från denna dag blir handel i de aktier av serie B i Poolia som utgör fusionsvederlag möjlig. Handel i nuvarande utestående aktier av serie B i Poolia sker som vanligt och kommer inte att påverkas av fusionsprocessen.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Bengtsson, VD Uniflex                                                                                           tel: +46 (0) 736 00 68 10

Morten Werner, VD Poolia                                                                                           tel: +46 (0) 706 36 25 25

Detta är information som Poolia AB (publ) och Uniflex AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 10 oktober 2018, klockan 14.00 (CEST).    

Poolias affärsidé är att hjälpa företag och organisationer med rekrytering och bemanning av kvalificerad kompetens inom tjänstemannasektorn. Kompetens som bidrar till våra kunders framgång. Poolia erbjuder hög kompetens inom kärnverksamheterna rekrytering, interimsuppdrag, executive search och uthyrning, över hela Sverige från Malmö i söder till Umeå i norr. Vi är specialister som tillsätter specialister inom affärsområdena Ekonomi, IT, Life Science, Engineering, HR, Lön, Försäljning, Marknad, Juridik och Administration. Poolia är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/