Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Poolias valberedning utsedd

Poolias valberedning har i uppdrag att föreslå kandidater till styrelsen men även att lämna förslag på ersättning till styrelseledamöter och revis...

17:00 / 2 Nov Poolia Press release

Flaggningsmeddelande i Poolia AB

Flaggningsmeddelande i Poolia AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

13:03 / 31 Oct Poolia Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2018

Kvartalsperioden juli-september
Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Poolia Storb...

07:46 / 25 Oct Poolia Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2018

Kvartalsperioden juli-september
Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Poolia Storb...

07:19 / 25 Oct Poolia Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2018

Kvartalsperioden juli-september
Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Poolia Storb...

07:00 / 25 Oct Poolia Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

Kvartalsperioden april-juni
Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Poolia Storbrita...

07:00 / 27 Jul Poolia Press release

Poolia och Uniflex går samman

Styrelserna för Poolia AB (publ) ("Poolia") och Uniflex AB (publ) ("Uniflex") föreslår att bolagen går samman genom en aktiebolagsrättslig fusion ...

08:20 / 4 Jun Poolia Press release

Rättelse Poolias årsredovisning 2017

I årsredovisningen som offentliggjordes den 4 april 2018, uppgavs tyvärr några felaktigheter som redogörs för nedan.
I diagrammet som visar Poo...

10:00 / 6 Apr Poolia Press release

Publicering av Poolias årsredovisning 2017

Poolia AB (publ) publicerar idag sin årsredovisning för 2017. Årsredovisningen finns även på företagets webbplats: www.poolia.com/investerare/ekon...

17:27 / 4 Apr Poolia Press release

Kallelse till årsstämma i Poolia AB (publ)

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2018 kl 16.00 i bolagets lokaler i Stockholm på Kungsgatan 57A, ...

15:29 / 28 Mar Poolia Press release

Morten Werner avgår som vd för Poolia

VD och koncernchef Morten Werner har idag meddelat styrelsen att han ämnar lämna Poolia under 2018 dock senast vid årets slut.
.
Jag fylle...

09:30 / 19 Feb Poolia Press release