Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Eva Skogeryd är Årets unga ledande kvinna 2016

13:15 / 3 March 2017 Poolia Press release

Poolia har, för andra året i rad, suttit i juryn som utser Årets unga ledande kvinna i Jönköpings län. 2016 års vinnare är Eva Skogeryd, HR-Manager på IKEA i Torsvik. Priset syftar till att öka jämställdheten bland länets ledare genom att lyfta fram förebilder.

Allmänheten har fått tipsa om ledarförebilder i hela Jönköpings län och därefter har Poolia bidragit med rekryteringskompetens till urvalsprocessen genom att välja ut 25 ledarförebilder som alla tar plats på listan "Årets unga ledande kvinna 2016".

- När vi valde ut de 25 har vi tittat på om personerna kan uppvisa resultat. Det har även varit viktigt att personerna är förebilder som har en förmåga att inspirera, säger Charlotte Järeby Hellman som är VD på Poolia Jönköping samt ordförande i juryn.

Utmärkelsens fokus väl överens med Poolias egna ledarskapsfilosofi där förmågan att se bortom det traditionella cv:et är avgörande för att hitta rätt ledare för varje situation.

- När vi har letat efter en vinnare bland alla dessa fantastiska förebilder så har letat efter de egenskaperna. Vi har genomfört intervjuer, tagit referenser, genomfört tester och gjort research. Vi har tittat på om den egna beskrivningen samstämmer med det andra säger om ledaren. Så det är ett digert arbete som genomförts, förklarar Charlotte.

Eva Skogeryd är den som enligt juryn utmärkt sig särskilt. Hon började sin resa på IKEA som inhyrd konsult. Efter två år blev hon, 26 år gammal, erbjuden tjänsten som HR-Manager. Eva ställdes omedelbart inför att leda ett stort varsel och har sedan dess ansvarat för och byggt upp ett strategiskt HR-arbete inom bland annat mångfalds- och ledarskapsfrågor. Bland annat har andelen kvinnor på arbetsplatsen gått från 19 procent till 36 procent på endast några år. Det har Evas tankar om hur Ikea kan locka fler kvinnor genom att exempelvis utforma rekryteringsannonser och tjänstebeskrivningar på annorlunda sätt bidragit till. Idag är hon personalansvarig för fyra personer och har hittat ett ledarskap där både organisationens och de egna värderingarna visar vägen.

- På Poolia ser vi att ett bra ledarskap blir allt viktigare, både ur en företagsvinkel, men 
också från en rekryteringsvinkel, något Eva bidrar med på Ikea. Många som söker nytt jobb värdesätter och väger in ledarskapet när de söker sig till en ny arbetsplats. En bra chef i ett företag lockar till sig duktiga anställda, förklarar Charlotte Järeby Hellman. 
Eva vinner en styrelseutbildning via StyrelseAkademien samt en inspirationsresa som planeras i samråd med projektledningen.

Juryns motivering
För ett imponerande ledarskap som av andra beskrivs som prestigelöst, gediget och förtroendeingivare och där resultaten talar sitt tydliga språk. Vinnaren har som ung kvinna antagit en stor utmaning på ett framgångsrikt företag och är idag en drivande kraft och en viktig spelare i ledningen. Hon leder genom tydliga värderingar, hög integritet och är en förebild för de hon arbetar tillsammans med.

Årets unga ledande kvinna 2016 har uppvisat tydliga resultat i sitt ledarskap och har som största styrka förmåga att tänka strategiskt, ha integritet i sina beslut och få andra med sig på resan. Årets vinnare har en hög ambitionsnivå och en vilja att påverka - utan för den skull ha behov av att själv stå i rampljuset. Vinnaren spelar också en viktig roll för jämställdheten i regionen - som HR Manager på en av länets största arbetsplatser har hon kommit en bra bit på vägen mot en jämn könsfördelning.

Om projektet
Årets unga ledande kvinna syftar till att öka jämställdheten bland länets ledare genom att lyfta fram förebilder. Initiativtagare är Jönköpings Fältrittklubb och satsningen förverkligas genom stöd av Jönköping Energi, HSB Göta, Yellon, Combitech, IKEA, Företagarna Jönköpings län, FC-gruppen, Hallpressen, Anna Hållams Foto, Björn Öberg Illustration, StyrelseAkademien Jönköping, Almi Företagspartner, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Poolia och Jönköpings kommun Kultur och fritid. Överskottet från projektet går till Jönköpings Fältrittklubbs arbete med att utveckla en verksamhet som på kort och lång sikt bidrar till fler ledare som är kvinnor. Förra årets intäkter gick bland annat till utbildnings- och utvecklingsinsatser samt skapade framförallt förutsättningar för att JFK under 2016 har vågat ta steget att anställa en verksamhetschef.

För mer information om priset besök http://aretsungaledandekvinna.se/ 
För mer information om priset kontakta Charlotte Järeby Hellman Vice VD Poolia Sverige AB
Telefon +46 36 17 32 65, E-post:  charlotte.jareby-hellman@poolia.se  
[image] 
Eva Skogeryd, Årets unga ledande kvinna 2016. Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg 

----------------------------------------------------------------------

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Professionals, IT, Life Science, Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/