Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia underleverantör till Uniflex i exklusivt bemanningsavtal med E.ON

16:01 / 13 November 2017 Poolia Press release

Poolia blir underleverantör av ekonomi- och specialtjänster i det avtal (Master Vendor-avtal) som energiföretaget E.ON tecknat med Uniflex Bemanning.

Avtalet är nationellt och löper i tre år med option på ett års förlängning. I avtalet med E.ON specificeras inget ordervärde men Uniflex bedömer potentialen till cirka 70 MSEK årligen. Poolias andel av uppdraget uppskattas till 40-50% av årlig volym.

"Vi är oerhört stolta över att bli E.ON:s nya leverantör och ser fram emot vårt samarbete", säger Richard Krull, Senior Key Account Manager på Uniflex Bemanning

"Vi ser fram emot att få samarbeta med Uniflex Bemanning i avtalet med E.ON", säger Fredrik Mohlin, försäljningschef på Poolia.

E.ON är ett internationellt privatägt energiföretag. Våra 40 000 medarbetare i över 13 länder arbetar dagligen för utvecklingen av tekniska innovationer och användarvänliga kundlösningar för den nya energivärlden. Vi är det första stora energibolaget som verkligen fokuserar på framtidens energilösningar genom våra tre affärsområden för smarta nät, förnybar energi och kundlösningar. Läs mer på www.eon.se 

Denna information är sådan som Poolia AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 November 2017 kl 16.00 CET.

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som tillgodoser deras tillfälliga eller permanenta behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Professionals, IT, Life Science, Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/