Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Poolias valberedning utsedd

Poolias valberedning har i uppdrag att föreslå kandidater till styrelsen men även att lämna förslag på ersättning till styrelseledamöter och revis...

17:00 / 21 Nov Poolia Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

Kvartalsperioden juli-september
Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, d.v.s. exklusive Poolia Sto...

07:00 / 27 Oct Poolia Press release

Poolia tecknar avtal med Kinnarps

Poolia har slutit nytt avtal med Kinnarps AB avseende rekrytering och bemanning av kvalificerade tjänstemän. Avtalet är nationellt och omfattar en...

08:00 / 27 Jun Poolia Press release

Poolia i Almedalen 2017

Poolia är på plats i Almedalen 2017 med några av våra främsta experter inom offentlig upphandling, rekrytering och bemanning, chefsrekrytering och...

14:00 / 30 May Poolia Press release

Poolia tecknar nordiskt avtal med Danone

Poolia har tecknat avtal med Danone avseende rekrytering och bemanning av tjänstemän inom Office, Business och Science. Avtalet löper över två år ...

08:00 / 9 May Poolia Press release

Anna Trinks är Årets digitala ledare

Poolia delade under Jönköpingsgalan ut priset Årets digitala ledare. Vinnare blev Anna Trinks som med utvecklingen av ett omfattande system, Senio...

13:15 / 27 Apr Poolia Press release

Publicering av Poolias årsredovisning 2016

Poolia AB (publ) publicerar idag sin årsredovisning för 2016. Årsredovisningen finns även på företagets webbplats www.poolia.com/investerare/ekono...

09:00 / 11 Apr Poolia Press release

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 maj 2017 kl 16.00 i bolagets lokaler i Stockholm på Kungsgatan 57A, pla...

14:00 / 28 Mar Poolia Press release