Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Flaggningsmeddelande i Poolia AB

15:48 / 19 August 2016 Poolia Press release

Flaggningsmeddelande i Poolia AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556447-9912 Poolia AB
Instrument Aktie B
Innehavare Fredrik Palmstierna
 
Före transaktionen
Antal aktier 600 000
Antal rösträtter 120 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2016-08-18
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 900 000
 - direkt innehavda rösträtter 180 000
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 5,25 %
 - direkt innehavda rösträtter 2,71 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 2,71 % 900 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 2,71 % 900 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Fredrik Palmstierna
 - telefon 070-7899797
 - mejl fp@winvest.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/