Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

13:00 / 20 July 2016 Poolia Press release

Bra resultatlyft

Kvartalsperioden april-juni, kvarvarande verksamhet
Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Poolia Storbritannien.

 • Intäkterna för Poolia uppgick till 201,9 (187,0) MSEK, en ökning med 8%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,9 (1,4) MSEK och rörelsemarginalen till 3,9 (0,8)%.
 • Resultatet före skatt uppgick till 6,5 (1,3) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 4,4 (0,9) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,26 (0,06) SEK.
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var 1,5 (0,6) MSEK.
Avvecklad verksamhet
 • Periodens resultat från verksamhet under avveckling uppgick under andra kvartalet till 0,0 (0,0) MSEK och under perioden januari-juni till -1,4 (0,0) MSEK.
 • Kassaflödet under perioden januari-juni från verksamhet under avveckling uppgick till -0,2 (0,0) MSEK.
Delårsperioden januari-juni, kvarvarande verksamhet

Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Poolia Storbritannien.
 • Intäkterna för Poolia uppgick till 402,2 (369,2) MSEK, en ökning med 9%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,3 (4,9) MSEK och rörelsemarginalen till 2,1 (1,3)%.
 • Resultatet före skatt uppgick till 6,9 (4,8) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 4,4 (3,3) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,26 (0,20) SEK.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var -9,9 (0,3) MSEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 29,5 (30,4)% och koncernens eget kapital per aktie var 4,16 (4,11) SEK.
Denna information är sådan som Poolia AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den  20 juli 2016 kl 13.00 CET.

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Professionals, IT, Life Science, Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/