Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Personliga egenskaper avgör vem som får jobbet

08:00 / 1 July 2016 Poolia Press release

Personliga egenskaper slår utbildning och arbetslivserfarenhet när drygt tusen arbetstagare säger sitt, visar Poolias Kompetensindikator för 2016. Undersökningen visar dock att synen på hur arbetstagare och arbetsgivare värderar egenskaper skiljer sig, beroende på var i rekryteringsprocessen parterna befinner sig. 

Årets Kompetensindikator visar att synen på hur arbetstagare och arbetsgivare ser på personliga egenskaper skiljer sig åt när det gäller var i rekryteringsprocessen parterna befinner sig. I den första selekteringen, inför beslut om vilka som ska intervjuas, anger 35 procent av arbetstagarna att de tror att personliga egenskaper är viktigast för att bli utvald. Av arbetsgivarna däremot, är det bara 20 procent som anger detta som viktigaste urvalskriterium. Efter att intervjustadiet är passerat visar dock undersökningen att majoriteten av båda parter, 82 procent av arbetstagarna och 72 procent av arbetsgivarna, menar att personliga egenskaper är det som avgör när tjänsten tillsätts.

Undersökningens resultat rimmar väl med Poolias filosofi. Poolias övertygelse är att framgångsrika företag byggs av människor som arbetar där, inte på grund av vad de kan, utan för vad de kan åstadkomma. För att matcha rätt person till rätt företag gäller det att analysera djupare och söka bredare. Det räcker inte att enbart granska kandidaternas formella cv:n.

- Det som skiljer ut vinnarna är motivation, drivkrafter och vad de kan åstadkomma. För att genomföra bästa möjliga matchning av kandidat och arbetsgivare krävs mer än en kvittogranskning. Det är när vi matchar varje enskild person till rätt arbetsplatsplats som vi skapar värde - inte bara för de företag som anställer utan för hela samhället, säger Morten Werner, vd för Poolia.

Årets undersökning visar att arbetsgivare och arbetstagare ser arbetslivserfarenhet som det viktigaste urvalskriteriet inför beslut om vilka som ska kallas till intervju. Omkring hälften av såväl arbetstagare som arbetsgivare anger den formella erfarenheten som viktigast vid den första selekteringen.

- Ett cv är att jämföra med ett kvitto - det är en inträdesbiljett för att bli inkluderad i rekryteringsprocessen. För oss på Poolia är det oerhört viktigt att hålla oss uppdaterade om trender och analysera skillnader i hur arbetsgivare och arbetstagare ser på marknaden. Kompetensindikatorn ger värdefull information både till våra egna rekryterare och till våra kunders rekryterare, säger Katarina Fredén, marknad- och kommunikationschef på Poolia.

Gapen mellan arbetsgivares och arbetstagares syn ger insikter som kan användas för att optimera matchningen mellan kandidater och rekryterande organisationer och företag.

- Vi på Poolia har som mål att öka marknadsandelen till 10 procent till 2020. Att genomföra bästa möjliga matchning och säkerställa att rätt person hamnar på rätt plats är vårt sätt att bli vinnare i rekryteringsbranschen, säger Morten Werner. 

Kort om undersökningen
Poolia har genomfört Kompetensindikatorn sedan 2007. Undersökningen visar förhållandet mellan utbud och efterfrågan på kvalificerade tjänstemän och ger även information om hur arbetsgivare och arbetstagare ser på rekryteringsmarknaden. Kompetensindikatorn för 2016 belyser flera intressanta trender, bland annat kring vilka källor som används för jobbsökande, synen på utbud och tillgång av jobb samt intressanta skillnader mellan arbetstagare och arbetsgivare. 

Uppdraget är utfört av undersökningsföretaget Novus. Arbetstagarna är ett urval av Novus 27 000 personer starka webbpanel. På arbetsgivarsidan har vi intervjuat representanter för 500 företag med minst 50 anställda, såväl inom privat som offentlig sektor. Urvalet är jämnt fördelat vad gäller företagsstorlek för att spegla arbetsmarknaden för tjänstemän i Sverige. Intervjuerna är genomförda per telefon med företagens HR-chefer. För arbetstagarna består urvalet av 1 064 tjänstemän som har eller kommer att ha akademisk examen inom sex månader. Intervjupersonerna är mellan 25 och 60 år och boende i Sverige. Urvalet är representativt vad gäller ålder, kön och region.

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Professionals, IT, Life Science, Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/