Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Arbetsgivarnas behov av erfarna ingenjörer ökar dramatiskt

08:00 / 5 July 2016 Poolia Press release

Omkring 60 procent av de tillfrågade ingenjörerna i Poolias senaste Kompetensindikator upplever att tillgången på lediga tjänster som passar deras profil är god. Det är en ökning med 34 procent sedan 2015. Samma undersökning visar att arbetsgivarnas behov av att rekrytera eller hyra in ingenjörer de närmsta tolv månaderna ökat dramatiskt. 

Flera ingenjörskategorier är idag mycket eftertraktade och kan välja bland positioner såväl inom offentlig som privat sektor, både inom Sverige och internationellt. Life Science & Engineering är ett av Poolias specialistområden och Sara Lindström, vd för området, bekräftar Kompetensindikatorns resultat.

-       Trycket på vissa ingenjörstyper är enormt. Det råder stor brist på erfarna ingenjörer inom bygg, anläggning och infrastruktur. Kalkylatorer, entreprenad- och exploateringsingenjörer samt anläggningskonstruktörer är exempel på ingenjörsroller som idag har en mycket god arbetsmarknad. Detsamma gäller för platschefer och projektledare med förmåga att effektivt koordinera projekten, säger Sara Lindström.

Poolias Kompetensindikator för 2016 visar att 31 procent av arbetsgivarna har behov av att rekrytera eller hyra in ingenjörer för de närmsta tolv månaderna. 2013 var siffran 12 procent vilket innebär en ökning med nästan 160 procent. Dock tycker endast 36 procent av de företag som ser behov av att rekrytera ingenjörer att tillgången på kandidater är god. När konkurrensen om kandidater hårdnar är det viktigt att veta vilken typ av företag och vilken typ av tjänster som attraherar ingenjörerna.

-       De flesta ingenjörer som vi har kontakt med efterfrågar komplexa uppdrag med mycket problemlösning. De jobbar helst i en organisation med ordning och reda, där arbetsmiljön och ledarskapet är bra. Även lön och utvecklingsmöjligheter står högt på deras lista, menar Sara Lindström.

När konkurrensen om ingenjörskandidaterna hårdnar behöver både rekryterare och arbetsgivare bredda urvalet, för att hitta de mest lämpliga kandidaterna.

-       Inom Life Science & Engineering hittar vi rätt kandidater genom att vi har medarbetare både med gedigen rekryteringserfarenhet och djup branschkännedom. Många arbetsgivare bidrar också själva till en breddning. Exempelvis tar beställare av byggprojekt in projektledare från industrin eller försvarsmakten och lär upp dem själva. Många arbetsgivare är också positiva till att anställa nyutexaminerade kandidater samt utländsk arbetskraft, säger Sara Lindström.

Ingenjörer är en yrkesgrupp som har en nyckelroll när det gäller utveckling av lösningar för att skapa ett mer hållbart samhälle. Poolias övertygelse är att framgångsrika företag byggs av de människor som arbetar där, inte främst på grund av vad de formellt kan, utan för vad de faktiskt kan åstadkomma.

-       Vi är duktiga på att se människors framtida potential. Inom exempelvis fastighetsbranschen finns en tendens att helst bara anställda personer som arbetat med exakt samma uppgifter tidigare. Där kan Life Science & Engineering, där många rekryterare själva har ingenjörsbakgrund, hjälpa kunderna att tänka utanför normen. Att bredda urvalet är smart då det annars är lätt att missa kompetenta kandidater. Med den extrema kandidatbrist som råder är breddning idag närmast en förutsättning för att trygga kompetensförsörjningen, säger Anna Svanberg, vice vd på Poolia.

Kort om Poolia Life Science & Engineering

Life Science & Engineering är ett av Poolias specialistområden. Områdets medarbetare är specialister som rekryterar specialister inom Life Science och teknik. Life Science & Engineering erbjuder till exempel chefer och ingenjörer inom bland annat energi, bygg, process, produktion samt laboratorieingenjörer, byggingenjörer, projektledare, kemister, mikrobiologer och kvalitetsvärderare. Uppdragsgivare återfinns inom bland annat miljö-, energi-, infrastruktur-, fordons-, läkemedels-, livsmedels-, process- och produktionsindustrin. Vi har erfarenhet av tillsättningar till offentlig sektor, mindre företag samt stora industrier.

Kort om Poolias Kompetensindikator

Poolia har genomfört Kompetensindikatorn sedan 2007. Undersökningen visar förhållandet mellan utbud och efterfrågan på kvalificerade tjänstemän och ger även information om hur arbetsgivare och arbetstagare ser på rekryteringsmarknaden. Kompetensindikatorn för 2016 belyser flera intressanta trender, bland annat kring vilka källor som används för jobbsökande, synen på utbud och tillgång av jobb samt intressanta skillnader mellan arbetstagare och arbetsgivare. 

Uppdraget är utfört av undersökningsföretaget Novus. Arbetstagarna är ett urval av Novus 27 000 personer starka webbpanel. På arbetsgivarsidan har vi intervjuat representanter för 500 företag med minst 50 anställda, såväl inom privat som offentlig sektor. Urvalet är jämnt fördelat vad gäller företagsstorlek för att spegla arbetsmarknaden för tjänstemän i Sverige. Intervjuerna är genomförda per telefon med företagens HR-chefer. För arbetstagarna består urvalet av 1 064 tjänstemän som har eller kommer att ha akademisk examen inom sex månader. Intervjupersonerna är mellan 25 och 60 år och boende i Sverige. Urvalet är representativt vad gäller ålder, kön och region.

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Professionals, IT, Life Science, Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/