Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia lanserar upphandlingsguide för sundare rekrytering inom offentlig sektor

11:00 / 15 March 2016 Poolia Press release

Felaktiga eller ofullständiga förfrågningsunderlag, ineffektiva upphandlingsprocesser och fastlåsningar i ramavtal som inte levererar det myndigheterna behöver, är risker som Poolia ser med offentliga upphandlingar. För att bidra till ökad förståelse och därmed ramavtal som tillgodoser varje enskild verksamhets specifika behov, lanserar Poolia nu en upphandlingsguide för rekryteringstjänster, specifikt riktad till den offentliga sektorn.

I en forskningsrapport, genomförd på uppdrag av Konkurrensverket under 2015, anges den offentliga sektorns samlade inköp i Sverige 2013 till 741 miljarder SEK, motsvarande ungefär 20 procent av Sveriges Bruttonationalprodukt (BNP). För att underlätta för offentliga upphandlare att genomföra adekvata upphandlingar där inga onödiga pengar går till spillo, lanseras nu rekryteringsguiden. Syftet med guiden är att konkret belysa hur leverantörer och upphandlare uppnår samsyn kring viktiga förutsättningar, så att upphandlingsprocessen resulterar i värdeskapande ramavtal.

-          Det som är bra för offentlig sektor är bra för hela samhället. Ett av skälen till att upphandla offentligt är ju att främja ett kostnadseffektivt användande av skattemedel. Att höja kvaliteteten på upphandlingsförfarandet gagnar inte bara den upphandlande myndigheten utan även oss skattebetalare, betonar Anna Johansson, Key Account Manager för offentlig sektor på Poolia.

Poolia är en erfaren leverantör av såväl uthyrning- som rekryteringstjänster till offentlig sektor och har deltagit som anbudslämnare i många upphandlingar.

-          Med vår långa erfarenhet av offentliga upphandlingar och de ramavtal de mynnar ut i, har vi god insikt i vad som skapar ramavtal som gynnar alla parter. Vi vill genom konkreta råd och tips verka för professionellt utförda upphandlingar som ger kommuner, landsting och statliga myndigheter varor och tjänster till såväl rätt pris som rätt kvalitet, säger Anna Johansson.

Guide för personaluthyrningstjänster gav mersmak

Vintern 2014 publicerade Poolia en upphandlingsguide för personaluthyrningstjänster, även den riktad mot offentlig sektor.

-          Vi vet att många har haft stor nytta av den. Självklart hoppas vi att även vår upphandlingsguide för rekryteringstjänster ska komma till lika god användning. Vårt syfte är att guiden ska fungera som ett upphandlingsverktyg för upphandlarnas praktiska arbete. Flera av våra kontakter har redan visat intresse även för rekryteringsguiden, fortsätter Anna Johansson. 

Förfrågningsunderlaget är nyckeln

Det är inte sällan ett ofullständigt förfrågningsunderlag som spökar när resultatet av en upphandling inte blir som planerat. Om inte den upphandlande enheten förmår fastställa sina förväntningar och tydligt förmedla dessa till potentiella leverantörer avseende alla steg i processen, är det bäddat för missförstånd. Tydliga definitioner, krav och avgränsningar är lösningen.

-          Tyvärr är tendensen att de förfrågningsunderlag som är mindre välskrivna även framhåller lågt pris som den mest betydelsefulla faktorn, snarare än kvalitet, poängterar Anna Johansson.

Kvalitet är mer hållbart i längre perspektiv

Kapacitet, kompetens och slutligt utförande hamnar därmed i skuggan.

-          Billigt blir ofta dyrt i längden, fastslår Anna Johansson med hänvisning till sina och Poolias mångåriga erfarenhet av att leverera personaluthyrnings- och rekryteringstjänster till offentliga kunder.

För ytterligare information

Vill du veta mer om upphandlingsguiden för rekryteringstjänster till offentlig sektor och hur Poolia arbetar för att främja samarbete som gynnar alla parter, kontakta:

Anna Johansson, Key Account Manager offentlig sektor, Poolia Sverige

08-555 651 76, anna.johansson@poolia.se

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Professionals, IT, Life Science, Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/