Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia i Almedalen 2016

14:48 / 14 March 2016 Poolia Press release

Poolia är på plats i Almedalen 2016 och med oss har vi våra främsta experter inom offentlig upphandling, rekrytering- och bemanning inom offentlig sektor, styrelserekryteringens utveckling, jobbintegration och infrastruktur.

Saknar du panelmedlemmar eller vill att vi ska medverka på annat sätt? Under veckan finns unika möjligheter att träffa våra experter, i såväl formella som informella forum. Nedan ser du en beskrivning av de frågor vi är intresserade att diskutera.

Upphandling inom offentlig sektor

Offentlig sektor står inför en rad framtidsutmaningar i Sverige. Det sker stora pensionsavgångar, både i chefs- och medarbetarledet, samtidigt som offentlig verksamhet ska kombinera demokratiska värden med effektivitet och ekonomisk medvetenhet. Att rekrytera rätt personer till offentlig sektor kommer att vara en ödesfråga under de kommande åren. 

En stor risk är att de upphandlingar gällande bemanning -och rekryteringsstöd som nu sker, skapar hinder för beställarna och ytterligare försvårar den redan utmanande situationen med kompetensförsörjning.

Det är då framförallt ett orimligt fokus på lägsta pris och bristande branschkompetens vid upphandling som skadar verksamheten. På sikt leder det till bristande kvalitet, högre kostnader och ökad arbetsbelastning för personalen. Det menar Anna Johansson, Key Account Manager för offentlig sektor på Poolia.

Fastighet och infrastruktur

Många verksamhetsområden är i behov av ett kompetenslyft, inte minst fastighetsbranschen som själva beskriver att ett av huvudproblemen är det interna kretsloppet av rekryteringar, där företagen rekryterar talanger av varandra istället för att försöka få in nytt blod vilket är just det branschen är i behov av.

- Poolia verkar för att bredda branschens syn på individer. Vi är övertygade om att framgångsrika företag byggs av de människor som arbetar där, inte på grund av vad de kan, utan för vad de kan åstadkomma. Det är stor skillnad, säger Anna Svanberg, vvd på Poolia.

Jobbintegration

Vår bransch behöver uppdatera sin syn på individen - människor är mer än sitt CV - och situationen med nyanländ arbetskraft aktualiserar frågan ytterligare. Sverige står inför en stor utmaning när det gäller integration på arbetsmarknaden och vi kommer att behöva se bortom våra traditionella synsätt.

Talespersoner:

Anna Johansson, Key Account Manager för Offentlig sektor och författare till Upphandlingsguiderna; Upphandling av personaluthyrning resp Upphandling av rekryteringstjänster.

Anna Svanberg, vice vd och lång erfarenhet från bemannings -och rekryteringsbranschen.

Kontaktpersoner:

Katarina Fredén, marknad -och kommunikationschef
Tel: 0707 997799

Mail: katarina.freden@poolia.se 

Linda Axäng, Key Account Manager och Senior rekryteringskonsult
Tel: 0739 445702

Mail: linda.axaeng@poolia.se 

Ytterligare talespersoner finns på plats. Återkom gärna med förslag på ämne och forum.

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Professionals, IT, Life Science, Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/