Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Flaggningsmeddelande i Poolia AB

17:28 / 22 November 2016 Poolia Press release

Flaggningsmeddelande i Poolia AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556447-9912 Poolia AB
Instrument SE0000567539 aktie serie B
Innehavare PSG Capital AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 876 162
Antal rösträtter 175 232
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2016-11-21
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 851 162
 - direkt innehavda rösträtter 170 232
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 4,97 %
 - direkt innehavda rösträtter 2,56 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 2,56 % 851 162
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 2,56 % 851 162
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 170 232
 - andel av rösträtter 2,56 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Emil Ahlberg
 - telefon 08-50565294

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/