Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Fredrik Johansson ny CFO på Poolia AB

15:00 / 31 October 2016 Poolia Press release

Fredrik Johansson har utsetts till ny CFO på Poolia AB och tillträder befattningen den 6 februari 2017. Fredrik har idag positionen som CFO på Wasa Kredit inom Länsförsäkringar.

  • Det är mycket glädjande att Fredrik accepterat vårt erbjudande och jag önskar honom varmt välkommen till Poolia. Fredrik har just den bakgrund och personlighet vi söker för att ytterligare kunna utveckla Poolia till ett framgångsrikt företag, säger Morten Werner, vd och koncernchef för Poolia. 
  • Poolia är i en mycket spännande och utmanande fas av sin utveckling. Jag ser fram mot att ta mig an uppgiften att se till att Poolia får den bästa möjliga ekonomifunktionen och bidra till att Poolia når sina mål och ambitioner, säger Fredrik Johansson.

Fredrik Johansson kommer att vara medlem i Poolias koncernledning och rapportera till VD.

Denna information är sådan som Poolia AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den  31 oktober 2016 kl 15.00 CET.

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som tillgodoser deras tillfälliga eller permanenta behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Professionals, IT, Life Science, Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/