Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia förkortar vägen för akademiker med utländsk bakgrund

07:55 / 6 January 2016 Poolia Press release

Poolia Life Science & Engineering samarbetar sedan i höstas kring initiativet Korta vägen,en arbetsmarknadsutbildning med syfte att akademiker med utländsk bakgrund snabbare ska komma in på den svenska arbetsmarknaden.

- Inom vissa ingenjörsområden är det idag väldigt stor brist på personal. Vi på Poolia ser i och med detta samarbete möjligheter att bidra till såväl våra kunder i letandet efter kompetenta akademiker som till samhället. Det känns extra roligt att bidra med vår expertis i dagens situation när det ser ut som det gör i världen, säger May Molin, rekryteringskonsult inom teknik.

Utbildningen Korta Vägen är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Arbetsförmedlingen.

Poolia har vid två tillfällen under hösten bjudit in till informationsträffar. Praktisk träning i form av korta intervjuer, personlighetstester samt tips inför telefonintervjuer och information om hur rekryteringsföretag arbetar ingår i upplägget. Upplägget kommer att fortsätta under 2016 och May Molin är positiv;

-          Vi vill ta tillvara dessa kompetenta och engagerade personer. Vi har redan sett möjligheter att erbjuda både praktikplatser och presentera kandidater för konsultuppdrag. Korta vägen fungerar.

För ytterligare information:

Sara Lindström, VD Poolia Life Science & Engineering

Mobil: 08-555 650 13, sara.lindstrom@poolia.se

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Professionals, IT, Life Science, Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/