Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia rekryterar åt Domstolsverket

08:20 / 31 August 2015 Poolia Press release

 

Poolia har slutit ett nationellt avtal om rekryteringstjänster med Domstolsverket som innefattar rekrytering av bl. a. chefer, specialister, kvalificerade handläggare samt personal inom IT.

 

Avtalet innefattar 75 avropande myndigheter över hela Sverige och sträcker sig över två år, med möjlighet till förlängning i två år. Domstolsverket köpte under förra året rekryteringstjänster för 1,2 miljoner kronor, men då täckte avtalet inte lika många tjänsteområden och innefattade betydligt färre avropande parter.

- Detta är ytterligare en stor kund i offentlig sektor som är strategiskt viktigt för Poolia och ett prioriterat område för oss. Domstolsverket är en viktig kund med en geografiskt spridning som passar Poolia och våra tjänsteområden perfekt. Att de också är en attraktiv arbetsgivare gör det såklart extra roligt att det här avtalet är på plats, säger Charlotte Järeby Hellman, VD Poolia Jönköping, Göteborg & Linköping.  

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Professionals, IT, Life Science, Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/