Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia tecknar avtal med Karolinska

08:30 / 16 June 2015 Poolia Press release

Poolia kommer under två års tid att förse Karolinska universitetssjukhuset med administrativa chefer och specialister.

Poolia har tidigare samarbetat med Karolinska universitetssjukhuset, men då på avrop från avtal med Stockholms läns landsting. Nu har Poolia och Karolinska universitetssjukhuset tecknat ett eget avtal för rekryteringstjänster för administrativa chefer och specialister. Avtalet sträcker sig över två år, med option på ytterligare två år och beräknas vara värt runt en miljon kronor om året.

− Vi hade det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet vilket innebär hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Vi är väldigt glada över avtalet och ser fram mot vårt samarbete, säger Anna Johansson, Key Account Manager på Poolia.

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Professionals, IT, Life Science, Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/