Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Fortsatt framgång för Poolia i SKI-mätning

14:01 / 8 June 2015 Poolia Press release

Poolia står för årets uppgång i 2015 års mätning av kundnöjdhet i bemanningsbranschen, som genomförs av Svenskt Kvalitetsindex (SKI). "Det är andra året i rad som Poolia gör en kraftig förbättring i sina kundbetyg", konstaterar SKI. 

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) om Bemanningsbolag 2015 publicerades den 8 juni och tecknar bilden av att branschens företagskunder blir allt nöjdare med sina bemanningsföretag.

I årets undersökning var uppgången i nöjdhet bland bemanningsbolagens kunder i Sverige mer än dubbelt så stor som fjolårets ökning. Och bland de företag som visar kraftigast uppgång finns Poolia.

- Undersökningen visar med all tydlighet att Poolias långsiktiga och konsekventa kundarbete ger resultat, säger Poolias vd och koncernchef Morten Werner, och konstaterar att resultaten är uppmuntrande för det fortsatta utvecklingsarbetet:

- Poolia ska vara det bästa valet för de företag och myndigheter som har de högsta ambitionerna för sina verksamheter och medarbetare, betonar Morten Werner.

Läs SKI:s pressmeddelande, nedan.

Svenskt Kvalitetsindex om Bemanningsbolag 2015  (http://www.mynewsdesk.com/se/kvalitetsindex/pressreleases/svenskt-kvalitetsindex-om-bemanningsbolag-2015-1174630)

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Professionals, IT, Life Science, Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/