Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Förvärv stärker Poolias position i Skåne

13:14 / 11 May 2015 Poolia Press release

Pressmeddelande

Stockholm den 11 maj 2015

Poolia Sverige AB förvärvar Malmöbaserade bemanningsföretaget Joblink Norden AB som har ca 70 medarbetare och omsätter knappt 40 Mkr per år. Joblink är, som Poolia, verksam inom tjänstemannasegmentet. Förvärvet innebär en kraftig förstärkning av Poolias marknadsposition i Skåne.

- Vi är glada och stolta över att kunna välkomna Joblinks medarbetare in i Poolia-familjen. Förvärvet innebär att Poolia fördubblar verksamheten i Skåne. Joblink har byggt upp en gedigen digital kompetens och är ledande inom bemanningstjänster riktade mot IT-sektorn och kommer bli viktig för oss i vår ambition att hjälpa chefer med deras viktigaste och svåraste uppgift, att forma det vinnande teamet.  säger Poolias VD och koncernchef Morten Werner och fortsätter:

- Förvärvet av Joblink kommer att förbättra lönsamheten och vi ser förvärvet som ett viktigt steg i Poolias långsiktiga strategi som fokuserar på resultattillväxt.

Affären innebär att Poolia förvärvar 100 procent av aktierna i Joblink från säljarna, Aqilles Invest AB. Poolia tar över Joblinks verksamhet med omedelbar verkan och sammanslagningen med Poolias befintliga verksamhet i Skåne beräknas ge betydande synergieffekter på grund av höjt resursutnyttjande.

Joblink har under de senaste åren åstadkommit en kraftig tillväxt. Att vi nu kan vara med att bidra till Poolias mål och strategier och verka under Poolias starka och väl etablerade varumärke ökar förutsättningarna för en fortsatt positiv utveckling, säger Joblinks vd Fredrik Mohlin.

Kontaktperson:

Morten Werner, VD och Koncernchef Poolia

Tel. +46 70 636 25 25, e-mail: morten.werner@poolia.se

Informationen är sådan som Poolia AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2015 kl  13.15.

This information has been published pursuant to the Swedish Securities Markets Act and/or the Swedish Financial Instruments Trading Act. The information was released for publication on May 11 2015 at 13.15.

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Professionals, IT, Life Science, Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/