Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

SAS skriver ramavtal med Poolia

06:55 / 14 April 2015 Poolia Press release

Poolia är en av de leverantörer som SAS valt att samarbeta med kring tjänster för bemanning och rekrytering. Ramavtalet löper under perioden 2015 - 2016.

Peter Norén, Marknads- och Försäljningsdirektör på Poolia är oerhört stolt över att blivit utvald till huvudleverantör för bemanningstjänster.
− Upphandlingen gick helt i linje med vår specialisering och inriktning vilket verkligen vässade vårt erbjudande. Vi lade även extra tyngd vid deras behov och att överträffa deras förväntningar på en leverantör.

SAS har fokuserat på att hitta leverantörer som snabbt och effektivt kan hitta rätt personal, men som även kan företaget och har förståelse för affär och utmaningar samt kan bidra till att stärka SAS employer brand.

− Vi har valt Poolia som en av våra ramavtalspartners och ser fram emot ett starkt och framgångsrikt samarbete. SAS befinner sig i ett omfattande förändringsarbete och vi ser att Poolia är den partner som på ett effektivt sätt kan underlätta våra rekryteringsprocesser, säger Ann Gårdmark, Head of People Development på SAS.

För att svara upp mot SAS höga förväntningar har Poolia satt ihop ett starkt kundteam vars uppgift blir att förstå SAS och marknaden utan och innan, vara drivande och ligga i framkant. En erfaren KAM är alltid första kontakt i alla uppdrag för att säkerställa en snabb och smidig arbetsgång.

− Vi ligger redan i framkant på kandidatmarknaden. Nu ska vi lära känna SAS organisation så att vi kan matcha intressanta profiler. För maximal effekt måste vi uppnå mer av ett partnerskap än en klassisk beställare/leverantör-relation, säger Martin Sundler, Försäljningschef för KAM.

SAS är ett företag i stark förändring.

− Det ställer krav på snabba och effektiva lösningar. Nu ser vi fram emot att få visa vad vi går för, säger Peter Norén.

Kontaktpersoner:

Peter Norén, Marknads- och Försäljningsdirektör
Mobil +46 72 74 65 097
peter.noren@poolia.se  

Martin Sundler, KAM Ansvarig
Mobil + 46 76 82 65 112
martin.sundler@poolia.se

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Professionals, IT, Life Science, Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/