Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia vinner uppdrag för stor svensk exportkoncern

07:00 / 7 April 2015 Poolia Press release

 

Poolia ska leverera bemanningstjänster till en stor svensk exportkoncern. Det nytecknade avtalet innebär att Poolia ansvarar för uthyrning av kvalificerade medarbetare till exportkoncernens verksamheter på nio orter i Sverige.

- Exportkoncernen är en av landets största användare av inhyrda konsulter och kommer att vara en av Poolias absolut största kunder under de kommande åren. Vi är oerhört stolta och glada över att ha vunnit det här uppdraget, säger Morten Werner, VD och koncernchef för Poolia, och fortsätter:

- Vi har 25 års erfarenhet av att hyra ut ingenjörer, tekniker och IT-specialister till uppdragsgivare med höga krav på service och leverans. Med vår långvariga och djupa närvaro på många orter har vi lagt grunden till vår förmåga att hantera komplexa och kvalificerade bemanningsuppdrag.

Poolia har sedan många år tillbaka verksamhet på just de orter där exportkoncernen bedriver verksamhet. Vår kännedom om den lokala kandidatmarknaden i kombination med Poolias specialisering inom högutbildade tjänstemän gör att vi kan möta uppdragsgivarens krav.

Uppdraget att långsiktigt förse exportkoncernen med konsulter är en av flera storaffärer som Poolia vunnit under årets första kvartal. SAS, Skanska, Fortum, Cramo, Regeringskansliet och Specialpedagogiska Skolmyndigheten är några av de nya kunder där Poolia fått ansvar för bemanning och rekrytering.

- De här framgångarna visar att Poolia är förstahandsvalet för de företag och myndigheter som har de högsta ambitionerna för sina verksamheter och medarbetare, säger Morten Werner.

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Professionals, IT, Life Science, Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/