Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia tecknar avtal med Cramo AB

07:10 / 2 March 2015 Poolia Press release

Poolia sluter avtal med Cramo AB och tillhörande koncernbolag inom bemanning och rekrytering av tjänstemän. Avtalet är nationellt och sträcker sig över 2 år, med option på förlängning.

Cramo är Sveriges största uthyrningsföretag av maskiner och utrustning. Vi är extra glada över förtroendet vi fått eftersom de lägger stor vikt vid sin kompetensförsörjning och att vara en attraktiv arbetsgivare. Att de även så tydligt värdesätter kvalitet och långsisktighet, matchar Poolias värdegrund. Vi på Poolia ser fram emot att förse Cramo med tjänstemän över hela Sverige, säger Michael Stålhammar, Affärsområdeschef och Ramavtalsansvarig på Poolia.

Poolia spelar en viktig roll i utvecklingen av vår organisation och de lever upp till våra krav på kompetens och kvalitet säger Ingrid Hollertz, HR-chef på Cramo AB.

Cramo är en paneuropeisk uthyrningskoncern. Moderbolaget i koncernen, Cramo Oyj, är noterat på Helsingforsbörsen. Cramo hade i fjol 850 anställda och omsatte 2845 MSEK i Sverige.

Kontaktperson gällande avtalet:
Michael Stålhammar, Affärsområdeschef
08-555 650 66
michael.stalhammar@poolia.se

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Professionals, IT, Life Science, Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/