Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia tecknar avtal för rekryteringstjänster med Specialpedagogiska skolmyndigheten.

07:00 / 27 March 2015 Poolia Press release

Poolia har slutit avtal med Specialpedagogiska skolmyndigheten och blir enda leverantör av rekryteringstjänster av chefer och medarbetare för myndigheten. Avtalet är nationellt och sträcker sig över 2 år, med option på ytterligare 2 år.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har ett väldigt viktigt uppdrag.  Vi ser fram emot att få utveckla ett samarbete och hjälpa dem med rekrytering av kompetenta medarbetare och chefer, säger Anna Johansson, Key Account Manager.

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Professionals, IT, Life Science, Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/