Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia tecknar avtal med Statens skolinspektion

07:00 / 20 February 2015 Poolia Press release

Poolia sluter avtal med Skolinspektionen och blir enda leverantör av rekryteringstjänster av kvalificerade tjänstemän, i första hand chefer och specialister. Avtalet är nationellt och sträcker sig över 2 år, med option på ytterligare 2 år.

Offentlig sektor är en mycket viktig marknad för oss och vi ser fram emot vårt samarbete samt med Skolinspektionen, säger Anna Johansson, Key Account Manager Offentlig sektor.

Kontaktperson:

Anna Johansson

Key Account Manager Offentlig sektor
Mobil +46 76 134 51 76

anna.johansson@poolia.se

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Professionals, IT, Life Science, Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/