Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia initiativtagare till unikt samarbete med näringsliv och kommun.

12:44 / 12 February 2015 Poolia Press release

Pressmeddelande den 12 februari 2015

För tredje året i rad är Poolia en utav deltagarna på Campusmässan den 12 februari på Örebro Universitet. Poolia finns med gemensam monter under namnet Alfred Nobels Karlskoga. Poolia är initiativtagare till detta unika samarbete med gemensamt syfte att locka kompetens till regionen.

Campusmässan är mötesplatsen där både arbetsgivare och studenter möts för att knyta kontakter genom kontaktsamtal, föreläsningar och mingel. Ändamålet är att bygga långsiktiga personliga varumärken med förhoppning om att skapa förutsättningar för ex-jobb och framtida anställningar.

Samarbetet med näringslivet och kommun i Karlskoga och Degerfors har sitt syfte att locka personer med rätt kompetens till regionen. I regionen finns många framstående internationella företag med stora behov av kvalificerad personal och det ligger en gemensam utmaning i att hitta rätt kompetens som motsvara företagens behov.

Nya deltagare för året är Outokumpu och Degerfors kommun vilket är extra roligt att samarbetet kan sträcka sig över kommungränserna.

Deltagande företag tillsammans med Poolia på mässan är:
  • Saab Dynamics
  • BAE Systems
  • Outokumpu
  • Cambrex
  • Nobel Biocare
  • Karlskoga Kommun
  • Degerfors Kommun

Vill du veta mer kontakta:

Olle Öijen
Försäljningsansvarig Lokalkontor
POOLIA SVERIGE AB
Mobil +46 70 2759689
olle.oijen@poolia.se

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT, Life Science & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/