Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia tecknar nytt avtal med Trafikverket

08:00 / 11 November 2015 Poolia Press release

Poolia sluter avtal med Trafikverket om personaluthyrning inom kategorierna HR, ekonomi, kommunikation och informationshantering samt kontorsadministration. Avtalet avser tjänstemän i hela Sverige och sträcker sig över två år, med option på 1 + 1 år. Poolia är en av flera leverantörer.

- Trafikverket är en viktig aktör som utvecklar och förvaltar svensk infrastruktur. Vi är glada och stolta över förtroendet och ser mycket fram emot vårt samarbete och att matcha Trafikverkets resursbehov på bästa sätt, säger Anna Johansson, KAM Offentlig sektor.

 

För mer information, kontakta:

Peter Norén, Marknads- och försäljningsdirektör, +46 (0)72 74 65 097, peter.noren@poolia.se

Anna Johansson, KAM Offentlig sektor, +46 8 555 651 76, anna.johansson@poolia.se

 

Kort om Trafikverket

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna. Trafikverket prövar också frågor om statligt bidrag till svensk sjöfartsnäring och verkar för tillgänglighet i den kollektiva persontrafiken genom bland annat upphandling av avtal. Huvudkontoret ligger i Borlänge och regionkontor finns i Luleå, Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och Kristianstad. Trafikverket har omkring 8 500 anställda.

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Professionals, IT, Life Science, Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/