Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia rekryterar Peter Norén som ny marknads- och försäljningsdirektör

13:00 / 27 January 2015 Poolia Press release

Bemannings- och rekryteringsföretaget Poolia (http://www.poolia.se) har rekryterat Peter Norén på en nyinrättad post som marknads- och försäljningsdirektör. I linje med rekryteringen organiseras försäljnings- och marknadsarbetet om och flera nya rekryteringar är att vänta.

- Vi ser att traditionella försäljningsmetoder i branschen behöver förnyas, säger Morten Werner, VD på Poolia. Därför slår vi ihop vår marknads- och försäljningsavdelning och rekryterar Peter Norén för att leda arbetet på den nya avdelningen.

Peter Norén har 25 års erfarenhet från ledande befattningar i försäljnings- och marknadsroller, såsom VD, vice VD och marknads- och försäljningsdirektör inom försäkringsbranschen och företagshälsobranschen.

- Kundernas köplogik förändras och kräver nya angreppssätt än traditionella marknadsförings- och försäljningsmetoder, säger Peter Norén. Marknadsföring och försäljning integreras alltmer i en sammanhållen köpprocess, där content marketing, digital marknadsföring och försäljning har blivit avgörande. Jag ser fram emot en spännande resa på ett företag som väldigt tydligt är med och bidrar till att framgångsrika företag kan utvecklas snabbare.

Peter Norén kommer att sitta i ledningsgruppen för Poolia. De senaste 15 åren har Peter ingått i koncernledningen för börsnoterade företag som Feelood och Previa. Tidigare har han bland annat arbetat tillsammans med Poolias VD, Morten Werner på Feelgood, där de tillsammans vände hälsoföretagets ekonomiska utveckling.

Samtidigt inleder Poolia arbetet med rekrytering till flera nyinrättade tjänster för key account-managers i Stockholm.

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT, Life Science & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/