Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Poolia tecknar nytt avtal med Trafikverket

Poolia sluter avtal med Trafikverket om personaluthyrning inom kategorierna HR, ekonomi, kommunikation och informationshantering samt kontorsadmin...

08:00 / 11 Nov Poolia Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015

Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet
Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs...

08:45 / 23 Oct Poolia Press release

Poolia vinner rikstäckande uppdrag för SLU

Poolia har tecknat avtal om bemanningstjänster med SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Ramavtalet innefattar uthyrning av tjänstemän över hela lan...

07:30 / 20 Oct Poolia Press release

Jönköpings kommun väljer Poolia

Poolia har tecknat ett ettårigt avtal med Jönköpings kommun för IT-konsulttjänster, som kan förlängas med ytterligare tre år.
Avtalet med Jön...

08:20 / 2 Sep Poolia Press release

Poolia rekryterar åt Domstolsverket

Poolia har slutit ett nationellt avtal om rekryteringstjänster med Domstolsverket som innefattar rekrytering av bl. a. chefer, specialister, ...

08:20 / 31 Aug Poolia Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015

Kvartalsperioden april-juni, kvarvarande verksamhet
Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. ex...

13:00 / 20 Jul Poolia Press release

Poolia tecknar avtal med Karolinska

Poolia kommer under två års tid att förse Karolinska universitetssjukhuset med administrativa chefer och specialister.
Poolia har tidigare sa...

08:30 / 16 Jun Poolia Press release

Fortsatt framgång för Poolia i SKI-mätning

Poolia står för årets uppgång i 2015 års mätning av kundnöjdhet i bemanningsbranschen, som genomförs av Svenskt Kvalitetsindex (SKI). "Det är andr...

14:01 / 8 Jun Poolia Press release

Ny VD för Poolia Örebro

PRESSMEDDELANDE 2015-05-18
I slutet av januari tog Ola Björkander över befälet för Poolia Örebro. Fostrad inom industrin har han arbetat för fö...

08:30 / 18 May Poolia Press release

Förvärv stärker Poolias position i Skåne

Pressmeddelande
Stockholm den 11 maj 2015
Poolia Sverige AB förvärvar Malmöbaserade bemanningsföretaget Joblink Norden AB som har ca 70 meda...

13:14 / 11 May Poolia Press release

Poolia IT tecknar avtal med Regeringskansliet

Poolia IT är en av tre leverantörer som sluter avtal med Regeringskansliet om inhyrning av IT-konsulter. Avtalet omfattar tjänster inom Regeringsk...

06:55 / 30 Apr Poolia Press release

SAS skriver ramavtal med Poolia

Poolia är en av de leverantörer som SAS valt att samarbeta med kring tjänster för bemanning och rekrytering. Ramavtalet löper under perioden 2015 ...

06:55 / 14 Apr Poolia Press release

Publicering av Poolias årsredovisning 2014

Poolia AB (publ) publicerar idag årsredovisningen för 2014 på företagets webbplats
www.poolia.com/investerare/ekonomiska-rapporter/arsredovisning...

08:10 / 30 Mar Poolia Press release

Poolia tecknar avtal med Cramo AB

Poolia sluter avtal med Cramo AB och tillhörande koncernbolag inom bemanning och rekrytering av tjänstemän. Avtalet är nationellt och sträcker sig...

07:10 / 2 Mar Poolia Press release

Poolia tecknar avtal med Statens skolinspektion

Poolia sluter avtal med Skolinspektionen och blir enda leverantör av rekryteringstjänster av kvalificerade tjänstemän, i första hand chefer och sp...

07:00 / 20 Feb Poolia Press release

Poolia vinner stort uppdrag för Skanska

Byggföretaget Skanska har efter upphandling förnyat samarbetet med bemanningsföretaget Poolia. Uppdraget är rikstäckande.
Byggföretaget Skans...

10:45 / 16 Feb Poolia Press release

Poolia väljer Pool

Poolia har upphandlat ny reklambyrå och valet har fallit på nästnamne Pool. Uppdraget blir att tydliggöra Poolias position och hitta nya angreppss...

10:07 / 29 Jan Poolia Press release