Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolias valberedning utsedd

10:53 / 22 October 2014 Poolia Press release

I enlighet med beslutet på Poolias årsstämma 2014 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets största ägare för att utse valberedning inför årsstämman 2015.

Den nya valberedningen har följande sammansättning:

Björn Örås, styrelseordförande och huvudägare
Jan Andersson, Swedbank Robur fonder
Emil Ahlberg, PSG Capital

Jan Andersson har utsetts till valberedningens ordförande.

Aktieägare i Poolia är välkomna att senast den 31 december 2014 lämna förslag till styrelse-ordförande under adress: Poolia AB, Box 207, 101 24 Stockholm.

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT, Life Science & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/