Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Poolias valberedning utsedd

I enlighet med beslutet på Poolias årsstämma 2014 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets största ägare för att utse valberedning inför årsst...

10:53 / 22 Oct Poolia Press release

Delårsrapport  1 januari - 31 mars 2014

Fortsatt fokus på försäljning och lönsamhetsförbättring
Kvartalsperioden januari-mars, kvarvarande verksamhet
Redovisade intäkter, resulta...

07:00 / 5 May Poolia Press release

Publicering av Poolias årsredovisning 2013

Poolia AB (publ) publicerar idag årsredovisningen för 2013 på företagets webbplats
www.poolia.com/investerare/ekonomiska-rapporter/arsredovisning...

09:00 / 7 Apr Poolia Press release

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 kl 16.00 i bolagets lokaler i Stockholm på Kungsgatan 57A, pla...

16:12 / 24 Mar Poolia Press release

Morten Werner - Poolia:s nya VD

Morter Werner har idag tillrätt som ny vd och koncernchef för bemanningsföretaget Poolia AB.Kontaktperson: MortenWerner, VD och koncernchef, tfn: 070 ...

11:13 / 3 Feb Poolia Press release