Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Kommuniké från extra bolagsstämma i Poolia AB den 23 augusti 2013

12:29 / 23 August 2013 Poolia Press release

Extra bolagsstämman i Poolia AB (publ) fattade i dag följande beslut:

Poolia AB:s överlåtelse av bolaget Talent Eye AB Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att sälja 100% av dotterbolaget Talent Eye AB till Poolia AB:s tidigare VD, Monika Elling. Stämman beslutade även att försäljningen skall ske till marknadsvärdet 50.000 kr enligt den externt gjorda värderingen.


För mer information, kontakta: Björn Örås, ordförande, tfn: 070 526 79 97 Dag Sundström, VD och koncernchef, tfn: 070 511 64 58

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän och av omställningstjänster. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Executive Search samt Outplacement. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Storbritannien och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/poolia/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-poolia-ab-den-23-augusti-2013,c9454946